Organisatie

Zoals het een goed gestructureerde vzw betaamt, beschikt Zenith over statuten die werden aangepast volgens de laatste wettelijke richtlijnen.

Een Raad van Bestuur brengt ieder jaar verslag uit aan de leden via de Algemene Vergadering.  Jaarlijks wordt ook het financiële verslag opgesteld door een deskundige, in samenwerking met de penningmeester.

De Kerngroep, die maandelijks bijeenkomt, staat in voor het dagelijks bestuur, en alle praktische maatregelen en richtlijnen hieromtrent worden door hen uitgewerkt.  Via de Kerngroep kunnen ook voorstellen van de vrijwilligers i.v.m. de dagelijkse werking van Zenith worden besproken en al dan niet aangenomen.

Een team van bijna vijftig gemotiveerde vrijwilligers met een grote dosis sociaal engagement zorgt in de eerste plaats voor een hartverwarmend en respectvol onthaal. De verschillende “taken” worden onderling verdeeld.

Onze sponsors zijn mensen met het hart op de juiste plaats die ons de middelen ter beschikking stellen om de vzw draaiende te houden. Zij geloven in ons werk, steunen ons moreel én financieel en zorgen er zo voor dat de vele vrijwilligers gemotiveerd blijven meedraaien. Wij waarderen de belangeloze inzet van grote en kleine sponsors,  Service-clubs en diverse andere -soms anonieme- schenkers en houden hen regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen bij Zenith.
In het kader van de strijd tegen armoede kunnen wij jaarlijks een beroep doen op steun van het Fonds voor Vrijwilligersorganisaties ter ondersteuning van bepaalde projecten. Ook proberen wij fondsen te verzamelen door het organiseren van acties waarbij onze vrijwilligers betrokken worden. Iedere financiële en materiële hulp wordt natuurlijk in dank aanvaard!

Ter info: BE92 2200 3229 0023