Geschiedenis

De vzw werd gesticht in september 1992 met als doelstelling “morele en materiële hulpverlening aan behoeftigen, politieke vluchtelingen en kandidaat-vluchtelingen in de Antwerpse regio”. De organisatie had oorspronkelijk haar stek in de Merksemsestraat.

In 2000 moesten wij noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie. De toenmalige schepen van sociale zaken droeg de vzw een warm hart toe en zette zijn schouders mee onder het project. Er werd een pand aangekocht in de De Marbaixstraat, met steun van de stad Antwerpen door aanwending van SIF-gelden en Zenith kreeg de mogelijkheid dit huis te huren voor een symbolisch bedrag. De vzw moet wel zelf instaan voor de onkosten (verzekeringen, verwarming, elektriciteitsverbruik, telefoon, onderhoud en dringende herstellingswerken).
Sinds 27 januari 2001 is dit dan ook ons officiële Zenith-huis.