Onthaal & Bureau

Elke maandag en donderdag is er in Zenith volop activiteit!
Zo’n 100 tot 120 gezinnen ontvangen op één namiddag vereist een degelijke organisatie.
Uit praktische overwegingen wordt er dan ook gewerkt met inschrijvingskaarten en volgnummers, maar menselijk contact staat centraal.
Om het wachten voor de bezoekers aangenaam te maken, schenken we koffie en thee in de cafetaria.
Elke hulpvrager heeft recht op een wekelijks voedselpakket en kan naar eigen behoefte gaan ‘shoppen’ in de kamers op de drie verdiepingen.

Onze organisatie zorgt voor een grondig onderzoek van elke nieuwe hulpaanvraag.
Op het bureau vindt een eerste gesprek plaats. Mensen die hulp komen vragen kunnen hier hun verhaal kwijt zodat we samen naar de beste oplossing kunnen zoeken.
Doorverwijzen naar andere diensten gebeurt als men specifieke hulp nodig heeft die Zenith niet kan geven, zoals juridische en financiële bijstand of budgetbegeleiding.  Er is dan ook een vlotte samenwerking met o.a. het Protestants Sociaal Centrum, de C-dienst, de Bond Zonder Naam en de Mutsaard.
Indien nodig nemen we zelf contact op met OCMW’s, advokaten en schuldbemiddelaars.

Omwille van onze beperkte capaciteit, in vrijwilligersaantal en in ruimte, is 250 gezinnen per week op 2 bezoekdagen het maximum dat we aankunnen. Precies daarom hebben we een duidelijk systeem om te beoordelen wie in aanmerking komt voor tijdelijke hulp.

Van gezinnen met een inkomen wordt onderzocht wat zij uitgeven aan huur, huurwaarborg en vaste kosten. Op basis hiervan wordt het leefgeld berekend. Als dit onder de vastgestelde limiet blijft, volgt een inschrijving voor een periode van 3 maanden, eventueel verlengbaar na evaluatie.

Gezinnen zonder inkomen hebben recht op hulp als zij een geldige verblijfsvergunning hebben, dit is steeds het geval zolang hun procedure loopt. In de realiteit betekent dat voor hen soms jaren trachten te overleven zonder enige vorm van inkomsten!